КАЧЕСТВО ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ

РЕИНВЕСТ СТРОЙ ООД е строителна фирма с възможност да изпълнява сигурно и качествено Вашите бизнес проекти.

Компанията е създадена пред 2014г. с амбициозен екип готов да работи по разработването и осъществяването на Вашите идеи.

Коректност, гъвкавост и качество - стремеж към дългогодишно лоялно партньорство са нашите цели.

Интегрираните системи за контрол представят личния ангажимент на ръководството и служителите към клиентите, партньорите и заобикалящата ни природа.

ISO 9001

Сертификатът по ISO 9001:2008 e най-широко разпространеният и най-разпознаваем начин да представим своята компания като един надежден бизнес партньор, който спазва изискванията на международен стандарт система за управление на качеството.

ISO 14001

Сертификатът по ISO 14001 се използва за повишаване на доверието на заинтересованите страни от системата за управление на околната среда на организациите. В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за устойчивото развитие на планетата.

BS OHSAS 18001

Сертификация от трета независима страна на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът е внедрен , поради желанието ни да намалим рисковете, свързани със здравето и безопасността на работното място за персонал, доставчици, клиентите и други имащи достъп до него.

София , ул.Адам Мицкевич 4В ет.3
Тел./факс: 02 / 989 42 49
Сертификати
Google + Facebook Twitter LinkedIn

WebDesignBG