Обекти

РЕИНВЕСТ СТРОЙ ООД е строителна фирма с възможност да изпълнява сигурно и качествено Вашите бизнес проекти.

КАЧЕСТВО ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ

Медицински комплекс  Св.Георги - гр.Перник
Поддръжка и ремонт на обособена сграда на болницата по кардиология в град Перник
Многопрофилна болница за активно лечение Добрич
Поддръжка и ремонт на кардиологично отделение в МБАЛ Добрич АД - гр Добрич
МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД  гр.Кърджали
Лаборатория по инвазивна диагностика и терапия
МБАЛ гр. Благоевград
Сектор за инвазивна диагностика и лечение
Изпълнение на строително-монтажни работи за вътрешен ремонт на I-во женско и I-во мъжко отделения, в „Държавна Психиатрична Болница”, гр.Бяла
София , ул.Адам Мицкевич 4В ет.3
Тел./факс: 02 / 989 42 49
Сертификати
Google + Facebook Twitter LinkedIn

WebDesignBG