За фирмата

Сертификати, удостоверения и документи на РЕИНВЕСТ СТРОЙ ООД
ISO 9001
Система за управление на качеството
ISO 14001
Система за управление на околната среда
BH OHSAS 18001
Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд
Камара на строителите в България
Удостоверение за вписване в регистъра на строителя
Камара на строителите в България
Удостоверение за вписване в регистъра на строителя
София , ул.Адам Мицкевич 4В ет.3
Тел./факс: 02 / 989 42 49
Сертификати
Google + Facebook Twitter LinkedIn

WebDesignBG