МБАЛ гр. Благоевград

„Сектор за инвазивна диагностика и лечение” към „ Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград”  гр.Благоевград.

Фирма Реинвест Строй ООД е поела като ангажимент за ремонтните дейности и поддръжка на „Сектор за инвазивна диагностика и лечение” към Кардиологичното отделение на болницата.

„МБАЛ – Благоевград” АД е павилионен тип лечебно заведение за болнична помощ със застроена площ 11.5 дка и рзп 29 дка. Болницата е разположена в обособена паркова зона близко до центъра на Благоевград.

В отделна сграда в сутерена се помещава „Сектор по инвазивна диагностика и лечение” – където се  извършва диагностика и инвазивна хирургия. Разполага с ангиографска лаборатория, оборудвана с високотехнологична апаратура от последно поколение, на световно ниво.

Отделение  - Разполага с 3 легла, разположени  в модерно оборудванa стая . Отделението поддържа денонощна целогодишна спешност за интервенционално лечение на остри коронарни синдроми, по стандартите на Европейското кардиологично дружество за лечение на пациенти с остри коронарни синдроми.

Основните дейности които се изпълняват са довършителни работи. Както и при другите изпълнявани обекти в болничните структури бързината, доброто съгласуване между възложителя и изпълнителя , качественото изпълнение са показателите за добро изпълнение на поставените задачи.

 

 

МБАЛ гр. Благоевград
Сектор за инвазивна диагностика и лечение
Сектор за инвазивна диагностика и лечение
Сектор за инвазивна диагностика и лечение
София , ул.Адам Мицкевич 4В ет.3
Тел./факс: 02 / 989 42 49
Сертификати
Google + Facebook Twitter LinkedIn

WebDesignBG