Многопрофилна болница за активно лечение Добрич

Фирма Реинвест Строй ООД има подписан договор за поддръжка и ремонт на самостоятелен „Сектор по инвазивна диагностика и интервенционално лечение ” към кардиологично отделение  в Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич .

В сградата се помещават:

Сектора се намира на 2-ви етаж а отделението на 5-ти етаж в болницата която е с адрес: гр.Добрич  ул. „Панайот Хитов“ 24

1.  „Сектор по инвазивна диагностика и интервенционално лечение” -  извършва диагностика и инвазивна хирургия.  Разполага с ангиографска лаборатория, оборудвана с високотехнологична апаратура от последно поколение, на световно ниво.

2. Отделение  - Разполага с 12 легла, разположени  в 4 модерно оборудвани стаи със собствен  санитарен възел, TV.
Основните дейности които се изпълняват са довършителни работи. Както и при другите изпълнявани обекти в болничните структури бързината, доброто съгласуване между възложителя и изпълнителя , качественото изпълнение са показателите за добро изпълнение на поставените задачи.

Многопрофилна болница за активно лечение Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
Многопрофилната болница за активно лечение Добрич АД - гр Добрич
София , ул.Адам Мицкевич 4В ет.3
Тел./факс: 02 / 989 42 49
Сертификати
Google + Facebook Twitter LinkedIn

WebDesignBG