МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали

В гр.Кърджали фирма „Реинвест Строй” ООД  поддрържа и ремонтира „Лаборатория по инвазивна диагностика и терапия” към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД , гр.Кърджали оборудвана с модерна медицинска техника.

Сектора се намира на партера в основната сграда  а отделението на 8-ти етаж в болницата  която е с адрес: гр.Кърджали  , бул.”Беломорски”53.

1.  „Сектор по инвазивна диагностика и интервенционално лечение” -  извършва диагностика и инвазивна хирургия.  Разполага с ангиографска лаборатория, оборудвана с високотехнологична апаратура от последно поколение, на световно ниво.

2. Отделение  - Разполага с 8 легла, разположени  в 4 модерно оборудвани стаи .
Основните дейности които се изпълняват са довършителни работи. Както и при другите изпълнявани обекти в болничните структури бързината, доброто съгласуване между възложителя и изпълнителя , качественото изпълнение са показателите за добро изпълнение на поставените задачи.

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД  гр.Кърджали
Лаборатория по инвазивна диагностика и терапия
Лаборатория по инвазивна диагностика и терапия
София , ул.Адам Мицкевич 4В ет.3
Тел./факс: 02 / 989 42 49
Сертификати
Google + Facebook Twitter LinkedIn

WebDesignBG